verze pro tisk

Dovoz automobilu - schválení technické způsobilosti

14. duben 2011

Tato situace se týká schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla. Oprávněnou osobou k jednání je obecně fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako provozovatel nebo vlastník vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně provozovatelem nebo vlastníkem vozidla. Připravte se na brzké vstávání a na magistrátu sáhněte po lístku na jednotlivý dovoz, vše vyřídíte na techníckém úseku. Připravte se na vyplňování dvou formulářů.

Podejte písemnou žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla na předepsaném tiskopisu na příslušný úřad. Musíte se obrátit na obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle trvalého bydliště, místa podnikání nebo sídla žadatele. Obraťte se na magistrát města, odbor dopravně správních činností.

Vezměte si sebou:

  • doklad totožnosti,
  • ověřenou kopií smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby nebo u právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku výpisem z obchodního rejstříku, u fyzických osob podnikatelů ověřenou kopií živnostenského oprávnění,

Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla, které již bylo provozováno v jiném státě, musí být doložena těmito doklady:

  • osvědčením o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla a technickým průkazem silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, pokud byl vydán,
  • protokolem o evidenční kontrole.

U vozidel dovezených z jiného než členského státu Evropské unie musí být žádost dále doložena těmito doklady:

  • dokladem o celním odbavení vozidla
  • echnickým protokolem vydaným zkušební stanicí, jedná-li se o vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1 splňující emisní limity ve výfukových plynech podle normy EURO 2 jednotlivě dovezené z jiného než členského státu Evropské unie, od jehož první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotné celní deklarace doba delší než 8 let, a nebo jedná-li se o vozidlo kategorie L, O1, O2, T nebo S jednotlivě dovezené z jiného než členského státu Evropské unie, od jehož první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotné celní deklarace doba delší než 8 let, a nebo jedná-li se o vozidlo ostatních kategorií jednotlivě dovezené z jiného než členského státu Evropské unie, od jehož první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotné celní deklarace doba delší než 5 let.

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

[Nahoru ↑]


Hodnocení

Hodnocení: 1 hvězdiček/ Hodnoceno: 2x

Vložit komentář

Jméno:
E-mail:

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!

Povinné ručení - srovnání online