verze pro tisk

Jak na registraci historického vozidla?

12. březen 2011

Týká se registrace historického vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním. Oprávněnou osobou k jednání je fyzická nebo právnická osoba, která chce být zapsána v registru vozidel jako vlastník nebo provozovatel vozidla se souhlasem vlastníka. Jednat může i osoba zmocněná písemně vlastníkem vozidla.

Do registru silničních vozidel lze zapsat silniční motorové vozidlo jehož technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích byla schválena a je-li sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, týkající se takového vozidla.

Písemnou žádost o registraci historického vozidla podejte osobně na předepsaném tiskopisu na příslušný úřad.

Místně příslušným úřadem pro registraci historického nebo sportovního vozidla je obecní úřad obce s rozšířenou působností v sídle kraje, v jehož správním obvodu má provozovatel historického nebo sportovního vozidla trvalé bydliště, nebo místo podnikání, liší-li se od bydliště, nebo sídlo, ve Středočeském kraji je místně příslušným úřadem pro registraci historického nebo sportovního vozidla Městský úřad v Kolíně a v Praze je místně příslušným úřadem Magistrát hlavního města Prahy. V Moravskoslezském kraji se obraťte na Magistrát města Ostravy, odbor dopravně správních činností.

Na úřadě předložte:

  • doklad totožnosti v originále (například občanský průkaz, pas),
  • doklad o pojištění vozidla,
  • vyplněnou žádost o provedení testování historického vozidla s vyplněnými technickými údaji historického vozidla a s protokolem o kladném testování klubovou a krajskou testovací komisí, opatřenou originálními razítky a podpisy
  • barevné fotografie historického vozidla o rozměru 6 x 9 cm, u automobilů s pravo-zadním a levo-předním pohledem, u motocyklů s pohledem z pravé a levé strany,
  • původní registrační doklady (technický průkaz vozidla),
  • případně originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku (v případě firemních vozidel)
  • doklad o zástavním právu váznoucím na vozidle, bylo-li zřízeno

Přihlášku k registraci vozidla musíte podat na originálním tiskopisu. Tiskopisy jsou k dispozici na všech příslušných úřadech. Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

[Nahoru ↑]


Hodnocení

Hodnocení: 1 hvězdiček/ Hodnoceno: 1x

Vložit komentář

Jméno:
E-mail:

Komentáře


Chyba: Nepodařilo se provést dotaz na databázi

Podrobnosti: Unknown column 'dis1.website' in 'field list'


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /data/web/virtuals/18039/virtual/www/domains/vozidla.info/conf/functions_general.php on line 179

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /data/web/virtuals/18039/virtual/www/domains/vozidla.info/conf/functions_general.php on line 187
Povinné ručení - srovnání online