verze pro tisk

Vyřazení z registru (depozit)

16. únor 2011

Tato situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním. O dočasné vyřazení může vlastník požádat, nechce-li vozidlo z nějakého důvodu delší dobu provozovat (například sezónní provoz, dlouhodobá oprava, atd.).

Oprávněnou osobou k jednání je fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako vlastník vozidla, případně provozovatel se souhlasem vlastníka. Jednat může i osoba zmocněná písemně vlastníkem vozidla.

Podejte písemnou žádosto dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel na příslušný úřad. Musíte se obrátit na obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle trvalého bydliště, místa podnikání nebo sídla provozovatele motorového nebo přípojného vozidla. Např. na magistrát města, odbor dopravně správních činností.

Na úřadě předložte:

  • doklad totožnosti v originále (například občanský průkaz, pas),
  • případně originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku (u firemních vozidel),
  • echnický průkaz vozidla.

Na úřadě dále odevzdejte tabulku nebo tabulky registrační značky a osvědčení o registraci vozidla, obé bude na úřadě uloženo (deponováno) do doby ukončení režimu dočasného vyřazení. O uložení se učiní zápis do technického průkazu. Předložení dokladu o pojištění vozidla se při ukládání do depozitu nepožaduje, vyžaduje se pouze při ukončení režimu dočasného vyřazení, kdy je rovněž nutno předložit doklady o splnění podmínek pro provoz vozidla na pozemních komunikacích (platné STK).

Vaši žádost je možné vyřídit na počkání, ale v komplikovanějších případech se postupuje podle správního řádu, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů. Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Zákony podle kterých se postupuje:

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích §§ 13,14

Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

[Nahoru ↑]


Hodnocení

Hodnocení: 1 hvězdiček/ Hodnoceno: 2x

Vložit komentář

Jméno:
E-mail:

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!

Povinné ručení - srovnání online